પપૈયા -Papaya (1 kg Approx.)
 • 0 reviews
 • Write a review

 • પ્રાકૃતિક ખેતી વેચાણ કેન્દ્ર પર તમામ શાકભાજી ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી ઉગાડવામાં આવે છે. આ શાકભાજી રસાયણ મુક્ત હોય છે તથા જીવામૃત થી પકવવામાં આવે છે. તેમાં ગાયનું છાણ તથા ગૌમૂત્ર નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 


  ઓર્ગેનિક ખેતી માટેનું સર્ટીફીકેટ નંબર : ORG/SC/1909/002774 A.

  Write a review

  Captcha

  Tags: papaiya, પપૈયા, vegetable, organic vegetable